top of page
Zoeken
  • buurtsportcoach

WOUDENBERG VERTELT #COLUMN15


SWO binnen het sportakkoord

Met plezier neem ik de pen over van Hetty de Koning om in de wekelijkse column van sportinwoudenberg.nl wat over SWO te vertellen. Eerst wat algemene informatie over SWO.


De Senioren Welzijn Organisatie (SWO) heeft als doel de welzijnsbehartiging van senioren van alle gezindten in Woudenberg.

Een organisatie als SWO is – als onderdeel van de coöperatie de Kleine Schans – in deze beleidslijn als ouderenorganisatie van vitaal belang voor de noodzakelijke kanteling van zorg naar welzijn. SWO stimuleert dit door het faciliteren en organiseren van verschillende activiteiten voor en door senioren. Uitgaande van de daar bestaande vitaliteit en zelfstandigheid, waar ook senioren graag zoveel mogelijk hun eigen leven sturen, wordt het aanbod van activiteiten vooral bepaald door de behoefte en mogelijkheden zoals die door senioren worden aangegeven.


Voor een actueel overzicht van de diensten en activiteiten wordt verwezen naar de publicaties in De Woudenberger en www.swo-woudenberg.nl


Ook wij hebben in deze bijzondere coronatijd onze plannen en activiteiten moeten bijstellen. In de Schans is in overleg met de gemeente en Reinaerde een indeling gemaakt voor het gebruik van de verschillende ruimtes, waardoor de beschikbare capaciteit voor de verschillende binnen activiteiten beperkt is en gebonden aan de RIVM regels. Binnenactiviteiten zijn – voorlopig – opgeschort; een aantal activiteiten die – deels – wel doorgang konden vinden, zoals Yoga en Internetcafé zijn (tijdelijk) verplaatst naar het Cultuurhuis. Jeu de Boules is, met inachtneming van de nodige voorzorgen, wel doorgegaan.


Inmiddels zijn de coronamaatregelen ietwat versoepeld. We hopen dat in de komende maanden weer meer mogelijk wordt, ook voor SWO activiteiten. Het bestuur is samen met de verschillende coördinatoren doende om de herstart in het najaar voor te bereiden. Naast de “standaard” activiteiten (zie onze website) kijken we als deelnemer van het Sportakkoord van de gemeente Woudenberg samen met TV ’t Schilt naar mogelijke nieuwe activiteiten, zoals seniorentennis. Recent heeft hierover een artikel in De Woudenberger gestaan.(zie bovenstaande foto). Actuele informatie hierover wordt op onze website en in De Woudenberger bekend gemaakt.


Wij ondersteunen van harte het sportakkoord van de gemeente Woudenberg. Het stimuleren van sporten en beweging in het algemeen past goed in onze doelstelling om ook senioren door beweging fit te blijven en de sociale contacten te behouden e/o uit te breiden.


Ik geef de pen door aan Peter van der Krans, een actieve en sociale sportbeoefenaar in Woudenberg, ook betrokken bij de organisatie van de Florijn winterloop.

Johan Thiescheffer, 1e secretaris SWO Woudenberg.


34 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page