top of page
IMG_5952_edited.jpg

Henk van de Wetering

Lid van het kernteam

Badminton_edited.jpg

Ilse van de Burgwal

Lid van het kernteam

sport-en-bewegen-2_edited.jpg

Jonathan Riezebosch

Lid van het kernteam

281018_SM_3_edited.jpg

Imke Jacobs

Lid van het kernteam

Het Lokaal Sportakkoord Woudenberg

Samen zetten we Woudenberg in beweging, wij gaan ervoor!

Lokale sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en de gemeente Woudenberg zijn eind 2019 gestart om gezamenlijk voor Woudenberg een Lokaal Sportakkoord op te stellen. Dit in navolging van het eerder gepresenteerde Nationaal Sportakkoord. 

Met het Lokale Sportakkoord voor Woudenberg zijn gezamenlijke ambities en thema’s opgesteld om de komende periode met zijn allen op in te zetten. Het doel is om een positieve bijdrage te leveren aan een sportief en vitaal Woudenberg met passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor alle inwoners. 

 

Van wie is het Sportakkoord?

Zo’n 30 lokale maatschappelijke organisaties en verenigingen hebben het Lokaal Sportakkoord Woudenberg getekend. Deze organisaties die getekend hebben, werken mee aan het realiseren van de besproken ambities. Niet iedereen werkt overal aan mee; iedereen doet iets wat past bij de eigen persoon of organisatie, naar eigen kunnen en draagt zo een steentje bij aan het totaal. Samen zetten we de schouders er onder! Wil je ook meedoen? Neem dan contact op.


Thema’s

Landelijk zijn er zes thema’s opgenomen in het Sportakkoord. Gezamenlijk is er gekeken welke van deze thema’s passend en wenselijk zijn voor Woudenberg. Afgesproken is om in zetten op de volgende drie thema’s: 

 

1.  Inclusief sporten en bewegen

De ambitie is om een lokaal zo goed passend en toegankelijk mogelijk sport- en beweegaanbod voor de inwoners van Woudenberg te realiseren, waarbij inwoners met plezier mee kunnen doen, zich welkom voelen, erbij horen en geaccepteerd worden, en hun eigen sportkeuzes kunnen maken. 

Voor het thema Inclusief sporten en bewegen zijn de volgende acties benoemd:

 • vergroten en versterken van het aanbod voor mensen met een beperking, o.a. door het organiseren van ‘Social fitness’ als pilotproject;

 • het aanbieden van kennismakingslessen van het lokale sport- en beweegaanbod voor senioren, o.a. door het opzetten van een strippenkaart;

 • het aanbieden van fitheidstesten en valpreventie voor senioren;

 • vergroten van de zichtbaarheid van het sport- en beweegaanbod voor specifieke doelgroepen;

 • het houden van exitgesprekken (gesprek met leden die stoppen, bijv. jeugdleden en/of ouderen die vanwege leeftijd stoppen). 


2.  Vaardig in beweging 

De ambitie is dat meer inwoners aan de beweegrichtlijnen gaan en blijven voldoen. De basis hiervoor wordt gelegd bij de jeugd door het ontwikkelen van hun motorische vaardigheden. Maar ook voor senioren is het belangrijk dat men vaardig in beweging blijft, zodat men kan blijven participeren en zo lang mogelijk zelfredzaam blijft. 
 

Voor het thema Vaardig in beweging zijn de volgende acties benoemd: 

 • inzetten van Young Leaders (jeugdleden) bij ledenwerving en ledenbehoud; 

 • vergroten van motorische vaardigheden van jeugd 2-12 jaar, o.a. door het aanbieden van kennismakingslessen (strippenkaart). 
   

 

3.  Vitale aanbieders
Het lokale sport en beweegaanbod wordt gevormd door verschillende aanbieders
organisaties). De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op verbreding van hun aanbod. 


Voor het thema Vitale aanbieders zijn de volgende acties benoemd: 

 • aanbieden van verenigingsondersteuning om sportaanbieders op verschillende thema’s te versterken, o.a. bestuurskracht, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en het creëren van vernieuwend en flexibel aanbod (innovatie); 

 • organiseren van netwerkbijeenkomsten (Sportcafé) voor kennisuitwisseling;

 • Vergroten van de zichtbaarheid van sportverenigingen via een (online) sportplatform Woudenberg.

 

Het kernteam
bottom of page