top of page
DSC_0769.JPG
Positieve sportcultuur

 

Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we in Woudenberg met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten. Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier van de sporter. De afgelopen jaren heeft bijna 60 procent van alle sportverenigingen gewerkt aan een plezierig en veilig sportklimaat. Met SportinWoudenberg willen we ervoor zorgen dat alle sportclubs aandacht hebben voor een positieve sportcultuur. Dat trainers en instructeurs het welzijn van het kind belangrijker vinden dan winnen en dat ouders en verzorgers langs de lijn positieve supporters zijn.

 

Pedagogisch sportklimaat

In een pedagogisch sportklimaat staat het sportende kind centraal. Het ontwikkelen van een pedagogisch sportklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het clubbestuur, coaches, trainers en ouders. Daarbij richten zij zich niet alleen op de resultaten van de wedstrijden, maar motiveren juist jonge sporters in hun leer- en ontwikkelingsproces. Ook kunnen ze leren alert te zijn op grensoverschrijdend gedrag en hoe daar direct op in te spelen. Ouders hebben ook een actieve rol: ze kunnen afspraken maken met trainers en coaches over de begeleiding. Het is voor ouders belangrijk te weten dat sportplezier voor de meeste kinderen een betere motivatie is dan het streven naar een loopbaan als topsporter. Voor bestuurders is het zinvol om beleidsmatig in te zetten op verbeteren van het pedagogisch klimaat, bijvoorbeeld door cursussen te organiseren. Vanuit het Woudenbergs sportakkoord is het mogelijk om bij voorbeeld de cursus 4 inzichten voor trainers te organiseren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

 

 

WoudenbergScoort4.jpg

Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen een vereniging een eerste aanspreekpunt als een sporter of vrijwilliger zich niet veilig voelt. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. Alle facetten van deze rol komen aan bod in de scholing die wordt aangeboden voor VCP-ers.

Een goede VCP kan goed luisteren, kan goed doorvragen en beschikt over een overzicht van de mogelijkheden die een sporter, trainer of bestuurslid kan doorlopen om grensoverschrijdend gedrag te stoppen. Een aantal verenigingen beschikt al over een VCP. 

 

VOG

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verzorgen van trainingen.

Door VOG’s te laten overleggen geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen. Klik deze link aan voor meer informatie over de VOG.

Een sportvereniging met sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen (kinderen, sporters met een beperking) kan gebruik maken van de regeling gratis VOG. Via deze regeling is het voor een sportvereniging mogelijk om de VOG’s kosteloos voor haar beoogde vrijwilliger(s) klaar te zetten. Waar een aanvrager normaal gesproken 30 à 40 euro moet betalen, is deze sinds 2015 gratis voor de vrijwilligers in de sport. Indien een sportvereniging voor de regeling gratis VOG in aanmerking wil komen moet zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

In Woudenberg zijn drie verenigingen toegelaten tot de regeling gratis VOG. Dit zijn: 

  • Korfbalvereniging Woudenberg

  • Gymnastiekvereniging Longa

  • Voetbalvereniging Woudenberg

 

SportinWoudenberg ondersteunt de clubs bij het invulling geven aan de inzet van cursussen, de rol van VCP en de regeling VOG.

Meer info? Stel je vraag: info@sportinwoudenberg.nl

bottom of page