top of page
Zoeken
 • buurtsportcoach

DIT WAS HET SPORTCAFÉ #13september

Sportcafé inspireert en brengt nieuwe initiatieven


Het Sportcafé van maandag 13 september kon voor het eerst fysiek worden gehouden en dat leverde de deelnemers aan het Woudenbergse sportakkoord inspiratie en ook nieuwe initiatieven.

Na een welkomstwoord door wethouder Pieter de Kruif gaf Jonathan Riezebosch een overzicht van de stand van zaken. Wat is er al gerealiseerd?

 • Platform www.sportinwoudenberg.nl met informatie van alle -inmiddels 30!- deelnemers aan het sportakkoord. En de wekelijkse column wordt goed gelezen!

 • De beweegmakelaar: Buurtsportcoach Darinda Ahoud heeft al veel Woudenbergers op weg geholpen om een geschikte sport- of beweegactiviteit te vinden.

 • Wandelmaatjes: o.a. via een Facebookgroep Wandelen wordt de weg gevonden om samen meer te wandelen.

 • Strippenkaart: alle sportaanbieders die meedoen aan het sportakkoord bieden kennismakingslessen/ trainingen aan via de strippenkaart. Deze is o.a. via de Let Op verspreid in Woudenberg en deze weken ook via de basisscholen naar alle leerlingen.

 • Young leaders: JeugdPunt biedt de mogelijkheid aan jongeren om deel te nemen aan een training om daarna binnen de eigen sportclub andere jongeren te inspireren voor vrijwilligerswerk.

 • Tennis voor senioren overdag: samenwerking tussen SWO en TV ‘tSchilt.

 • Kennismaken met bridge: bij Scharuk is de (gratis) beginnerscursus bridge gestart.

 • Budget voor startactiviteit nieuwe seizoen: een aantal sportclubs heeft hiervan gebruik gemaakt (een aantal ook niet..).

 • Sportclubs maken gebruik van de services die door NOC*NSF en sportbonden worden aangeboden, bij voorbeeld cursussen voor vrijwilligers.

 • Nieuw: de Woudenbergse basisscholen gaan meedoen aan de MQ scan, waarmee de motorische vaardigheid van alle leerlingen wordt gemeten en vervolgens rolt daar een advies uit voor de verbetering daarvan.

 • Nieuw: alle klassen van de Woudenbergse basisscholen krijgen een eigen #sportinwoudenberg voetbal.


Inspiratie door Ilse van de Burgwal

Als coach van parabadmintonster Megan Hollander reisde Ilse van de Burgwal onlangs af naar de Paralympische Spelen in Tokyo. Bevlogen vertelde Ilse over de prachtige ervaringen in Japan. De geweldige resultaten van TeamNl bij de Paralympics (5e plaats in het medailleklassement met 59 medailles, waarvan 25 gouden) was voor Ilse geweldig om mee te maken. De omstandigheden in Tokyo waren zwaar: ‘je bleef douchen’ door de hitte en hoge luchtvochtigheid en de coronamaatregelen waren streng. Maar juist de samenwerking en saamhorigheid binnen TeamNl waren fantastisch. Megan kwam door verlies in de eerste wedstrijd niet in aanmerking voor een medaille in het badminton, maar deze ervaring kan richting de Paralympics in 2024 in Parijs alleen maar helpen. Ilse’s ervaringen kunnen ook voor de Woudenbergse inclusieve sport van veel betekenis zijn. Binnenkort organiseert Ilse een clinic voor vrijwilligers van Woudenbergse clubs, met de bedoeling om te ervaren wat het betekent om als mindervalide te kunnen sporten.


Leefstijlakkoord Woudenberg

Christie Mullié (GGD) en Tineke Smallenbroek (de Kleine Schans) gaven een toelichting op het leefstijlakkoord dat onlangs in Woudenberg is gesloten. Woudenberg sluit hierbij aan op het landelijk preventieakkoord, waarbij we inzetten op 4 thema’s:

 1. Gezonde leefstijl voor alle Woudenbergers.

 2. Gezond bewegen en op gezond gewicht

We sluiten aan bij het landelijke programma Jongeren op gezond gewicht (JOGG). Daarbij worden scholen geholpen om te werken aan een gezonde leefstijl: bij voorbeeld om water drinken te stimuleren door tappunten te plaatsen. En met de sportclubs wordt gewerkt aan de gezonde sportkantine.

Christel Gilsing, leerkracht van de Jan Ligthartschool heeft direct contact opgenomen met JOGG: bidons voor alle kinderen van de school zijn onderweg!

 1. Stoppen met roken

Rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend zijn: dus rookvrije speeltuinen en sportaccommodaties. Iedere roker doet mee aan Stoptober!

 1. Verminderen problematisch alcoholgebruik

Veel mensen zijn zich nog onvoldoende bewust dat dagelijks alcohol drinken eigenlijk al problematisch is. En dat geldt ook voor de vele biertjes op zaterdagmiddag in de zogenaamde derde helft.


Voor de verschillende acties die volgen uit het leefstijlakkoord is een jaarlijks budget van €10.000 beschikbaar, net als voor het uitvoeren van het sportakkoord. Met de gemeente is afgesproken dat beide budgetten elkaar kunnen aanvullen. Het kernteam van het sportakkoord overlegt regelmatig met de partners van het leefstijlakkoord over de inzet van de financiële middelen.


Services vanuit het sportakkoord

Marco van Holten (Adviseur lokale sport van NOC*NSF) ging met de aanwezige sportclubs in gesprek over de kansen die er zijn ondersteuning te krijgen vanuit de Sportlijn van het landelijk sportakkoord. Marco prikkelde de clubs om na te denken over hun ambitie(s) en wat dat betekent voor de begeleiding die je daarbij kunt gebruiken. Dat kan bij voorbeeld door een onafhankelijke procesbegeleider die met de club (bestuur & vrijwilligers & leden!) in een aantal sessies aan de slag gaat om te werken aan het sportieve beleid of het werven van vrijwilligers, de aanpak van inclusieve sport of het bestuur een spiegel voorhoudt. Maar het kunnen ook trainingen zijn voor startende (jeugd)trainers of de aanpak van financiën en ledenbehoud en -werving. De services kunnen via het kernteam worden aangevraagd bij de Adviseur lokale sport.


Nieuwe ideeën

Alleen al door elkaar te kunnen ontmoeten bij het Sportcafé leverde al nieuwe ideeën op! De samenwerking in Woudenberg heeft het afgelopen jaar al veel opgeleverd. En op de avond zelf kwam er nieuwe inspiratie, bij voorbeeld om de jeugd van 13-18 beter te bereiken. Onder andere is afgesproken dat de buurtsportcoaches contact zoeken met Vakcollege Maarsbergen waar veel Woudenbergse jongeren school volgen. Veel jongeren haken af bij de sportclubs, de schermtijd per dag is groot en het bewegen te weinig. Wat kunnen we daar samen aan doen?

Aan de sportclubs wordt gevraagd om exitgesprekken te voeren met sporters die afhaken: waarom stoppen ze, welke sport past mogelijk wel, wat kan de beweegmakelaar voor hen betekenen?


Andere ideeën die naar voren zijn gekomen:

Uit de sessie met de leefstijlcoach

 • Werken aan de mentale gezondheid

 • Voorbeeldfunctie van trainers en leiders, bijv. fruitaanbod binnen het team

 • Meat, Eat & Great (voorbeeld van de Voorhof), gezond koken met jongeren

 • Campagne Woudenberg drinkt water

 • Omgaan met alcohol: bijv. Webinar voor ouders, Kroegentocht met ouders (Jeugdpunt)

 • Een veilige plek om samen te komen 12 - 18 jaar (jeugdhonk)


Uit de sessie over samenwerken:

 • Blijven communiceren via website en social media (kracht van herhalen)

 • Skills & Fun promoten: veelzijdig bewegen voor kinderen, Geeresteingroep gaat hiermee van start.

 • Middelbare scholen en special basisonderwijs meer betrekken bij klasse clinics etc.

 • Kind volgen zodra deze stopt bij een vereniging en proberen te begeleiden naar een andere sport


In februari 2022 willen we het volgende Sportcafé organiseren. We gaan door met deze mooie samenwerking in Woudenberg met de ambitie om Woudenberg in de top 5 van sportieve gemeenten in de provincie te krijgen!


Vragen of belangstelling om mee te doen: info@sportinwoudenberg.nl
48 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page