Zoeken
  • buurtsportcoach

Op en na school met plezier bewegen!

Dat is het doel waar ik iedere dag naar streef op mijn werk. Mijn naam is Bas Hoogveld, voor de

meeste beter bekend als “Meester Bas”. Ik ben 26 jaar en afkomstig uit Driel en met trots mag ik

zeggen dat ik vanaf 1 september in Woudenberg kom wonen! Sinds 2 jaar werk ik 4 dagen in de week

als vakleerkracht bewegingsonderwijs op Kindcentrum Koningin Juliana, vanaf volgend schooljaar ga

ik ook deels voor de Olijfboom deze functie bekleden samen met een andere collega.

Een leven lang met plezier bewegen, dat is het hoger doel wat iedere les en ieder beweegmoment

centraal staat. Uit onderzoeken is gebleken dat kinderen steeds minder vaak en ook minder goed

bewegen. Nu zijn wij, in Woudenberg, al heel goed op weg om dit te doorbreken en ons steentje bij te

dragen maar we willen natuurlijk dat ieder kind en ieder individu goed en vaak beweegt. Maar om dit

vaak te willen bewegen moet er plezier zijn dat is altijd de belangrijkste bouwsteen om te gaan

bewegen en beter te leren bewegen. In Woudenberg ben ik samen met #SportinWoudenberg en alle

basisscholen een onderzoek gestart naar de beweegvaardigheid van alle basisschoolleerlingen, de

MQ Scan, straks meer daarover.

Het leukste vak

Tegen de kinderen zeg ik altijd dat ik het leukste vak van school mag geven, kinderen mogen zich in

de les helemaal uitleven in de “speeltuin” van school. Sommige kinderen zijn heel anders in de gymles

dan in het gewone klaslokaal en dat is zo mooi om te zien. In mijn les vindt in humor, positiviteit en

beleving heel belangrijk, dit straal ik ook uit naar de kinderen en probeer ik in de les naar voren te

laten komen door middel van themalessen zoals Wie is de Mol?, James Bond, de Olympische Spelen

en andere dingen maar ook leren ze een betere koprol/salto maken, omgaan met complexe situaties

en beter samenwerken.

Mijn dag

Mijn dag begint altijd om 7.45 uur ’sochtends, ik kom dan aan bij De Camp en klets even met de

beheerders die er dan ook al zijn. Vervolgens ga ik de les klaarzetten, dit doe ik graag zelf zodat ik

zeker weet dat alles veilig staat en ik optimaal kan doen wat er op de planning staat. Om 8.15 komen

de eerste kinderen die helpen vaak met klaarzetten en zijn ook 9 van de 10 keer enthousiast als ze

binnenkomen. Om 8.35 start ik met de les en gaan we aan de slag. Tot 11.30 heb ik 3 klassen waarbij

ik telkens dezelfde les geef al is voor groep 8 de opdracht en inhoud natuurlijk iets moeilijker als voor

groep 5. Wanneer de zaal met de laatste klas is opgeruimd ga ik naar school. Hier houd ik mijn pauze

met collega’s en houd ik toezicht op het plein zodat er meerdere groepsleerkrachten voldoende pauze

kunnen houden. Om 12.45 heb ik zelf nog een half uurtje pauze voordat ik me ga bezighouden met de

laatste les van de dag, de kleuters. We hebben 4 kleutergroepen op onze school en iedere dag staat

er dus een kleutergroep op het programma. Zij komen ook 45 minuten per week sporten in het

speellokaal op school en doen hierin veel verschillende dingen. Ook zij leren al samenwerken maar

ook klimmen en klauteren en dergelijke. Om 14.30 is mijn werkdag klaar en ga ik naar SNO, hier sta ik

als pedagogisch medewerker op de groep om ook met kinderen te sporten. Zo kan ik mijn expertise

extra breed inzetten en door die combi kan ik een fulltime baan overhouden aan mijn werk aangezien

dat op 1 school als vakleerkracht erg lastig is.

Alle groepen krijgen les in bewegen

Voordelen van mijn werk zijn dat ik echt alle kinderen in de les heb, van groep 1 tot aan groep 8. Dat

is heel gevarieerd en heel prettig. Daarnaast heb ik de tijd en kennis om een optimale leersituatie voor

de kinderen uit de les te halen. Tot slot is er minder werkdruk voor groepsleerkrachten aangezien zij

geen gymles meer hoeven te bedenken, klaar te zetten en uit te voeren. Tijdens de les hebben ze

zelfs tijd voor hun eigen administratie. Ervaringen van de leerlingen zijn louter positief:

 “Als ik ‘sochtends de gymzaal binnen kom ziet de zaal er heel leuk en uitdagend uit. Ik krijg

dan meteen zin om alles uit te proberen en kan niet wachten om te beginnen.”

 “We doen vaak spelletjes met een bepaald thema, dat vind ik leuk en hierdoor wordt ik extra

gemotiveerd om mijn best te doen.”

 “Na de les ben ik vaak moe en bezweet, zonder dat ik dat ter plekke door heb.”

 “De gymzaal ziet er soms uit als een echte speeltuin.”


De MQ Scan voor alle leerlingen

Naast dat het een voordeel is voor mijn collega’s heeft het voor de motorische vaardigheid van

kinderen ook een groot voordeel. Aangezien er iemand verantwoordelijk voor is die er de volle week

de focus voor heeft en er ook veel kennis en ervaring in heeft. Afgelopen jaar ben ik vanuit het

sportakkoord (#sportinwoudenberg) bij alle basisscholen gestart met een motorische vaardigheidstest

genaamd MQ Scan. We hebben deze test afgenomen om in kaart te brengen wat het beweegniveau

van alle basisschoolkinderen in Woudenberg is. Vooral na 2 jaar COVID-19 gevuld met lockdowns en

sluitingen van diverse sportlocaties, dat i.c.m. de opkomst van het gamen en social media.

De MQ Scan heeft parcours ontwikkeld waarin er 8 verschillende basis motorische vaardigheden

getest worden. Voor iedere leeftijd is er een eigen parcours op hun eigen niveau en dat is op

wetenschappelijke basis ontworpen door Joris Hoeboer. Kinderen gaan over dit parcours en de tijden

van de tests worden opgeslagen en met elkaar vergeleken. Met de beide resultaten kunnen we het

individuele niveau van een leerling zien en dus kijken of hij of zij hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het

aansluiten richting een sportvereniging of het verhelpen van overgewicht. Ook kunnen we voor de

scholen wat betekenen, bij goede resultaten kunnen we de lijn van die school delen met andere

scholen in het dorp. Of we kunnen bij mindere resultaten juist kijken hoe we de gymlessen anders

kunnen indelen of juist meer buitenspeelmomenten kunnen realiseren.Ik ben er heel erg trots op dat

de kinderen van Kindcentrum Koningin Juliana gemiddeld heel goed zijn!

Hopelijk heb ik u met deze column een inkijkje kunnen geven in mijn daginvulling en mijn eigen

drijfveer om dit werk te doen. Sporten en bewegen moet leuk zijn en leuk blijven en samen moeten we

er voor zorgen dat onze kinderen dit te weten komen. Iedere dag probeer ik in mijn gymlessen, op het

speelplein en op de BSO het belang van bewegen kenbaar te maken en het optimale uit de kwaliteiten

van de kinderen te halen. De humor en gezelligheid, gepaard met de leergierigheid, motivatie en

beleving van de kinderen halen het beste in mij naar boven om iedere dag er weer het beste van te

maken.102 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven