top of page
NOC NSF.png

NOC*NSF

Papendallaan 60
6816 VD Arnhem

E-mail:  sportsupport@nocnsf.nl
Website: www.nocnsf.nl

Over ons...

NOC*NSF is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. Negentig landelijke sportorganisaties (77 sportbonden en 13 geassocieerden) zijn aangesloten bij NOC*NSF en vertegenwoordigen samen bijna 24.000 sportverenigingen met in totaal 5,2 miljoen georganiseerde sporters.

Het is onze overtuiging dat we veel te winnen hebben met sport. Sport draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan de sociale samenhang in onze samenleving, aan het vormen van normen en waarden, aan onze nationale trots. Sport helpt in de opvoeding, bij het stimuleren van de economie en is een motor voor innovatie. Wij maken Nederland sterker maken met de kracht van sport.. 

 

Onze missie: Optimale sportomstandigheden voor iedereen in Nederland

 

Onze missie is het creëren van optimale sportomstandigheden voor iedereen: van recreant tot topsporter, van gehandicapte sporter tot vrijwilliger en fan. 

 

Deze resultaten bereiken wij met de volgende kernactiviteiten.

 

we dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de Nederlandse sportsector

we bevorderen de sportparticipatie en topsportprestaties.

we genereren en verdelen van inkomsten voor diverse (sport)programma’s.

we zenden topteams uit naar Olympische en Paralympische (Jeugd) Spelen

we vertegenwoordigen de Nederlandse sport in (inter)nationale organisaties.

we promoten de fundamentele principes en waarden van het Olympisme en bewaken we de naleving van het Olympic Charter. 

De meer specifieke missie van TeamNL is het inspireren en het verbinden van Nederland vanuit de prestaties van TeamNL. Zo laat TeamNL zien dat we veel winnen met sport in Nederland.

 

Onze ambities: Hoge sportdeelname, excellente topsportprestaties

 

De tastbare resultaten die we als georganiseerde sport daarmee realiseren zijn:

 

Een zeer groot bereik van de sport onder de bevolking, o.a. een hoge actieve

sportdeelname

Excellente topsportprestaties, waarin Nederlandse talenten acteren en presteren op wereldniveau, hetgeen bijdraagt aan de positionering en innovatiekracht van Nederland (binnen de wereld) en de Nederlandse bevolking inspireert

bottom of page