top of page
Reinaerde Fit.png

MATP (Reinaerde)
Tim Stolzenbach 

Heygraeff 3a, 3931MK Woudenberg

Telefoon:  06-22728783

E-mail:  tstolzenbach@reinaerde.nl 
Website:  www.reinaerdefit.nl

Over ons...

Het Motor Activity Training Program (MATP) is ontwikkeld in de VS om sporters met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en lichamelijke beperkingen voor te bereiden voor sport-specifieke activiteiten, passend bij hun mogelijkheden. De methodiek is geschikt voor alle personen, ongeacht motorische of verstandelijke beperking. De activiteiten die aangeboden worden zorgen enerzijds voor samenhang/eenduidigheid en anderzijds zijn ze flexibel. - Samenhang wordt gecreëerd doordat er een routine wordt opgezet. Zo weet de sporter wat er verwacht wordt, maar weet ook de omgeving waar gezamenlijk aan gewerkt wordt. - De flexibiliteit zit in de ontwikkeling van het trainingsprogramma. Het gaat uit van de mogelijkheden, behoefte en interesses van de sporter. Het is dus een programma op maat.

bottom of page