top of page
Het Leefstijlakkoord Woudenberg


Het Leefstijlakkoord Woudenberg (2021-2024) is een plan waarmee we ons, samen met lokale partners, inzetten voor een gezonde gemeente. Want we gunnen dat elke inwoner, van jong tot oud, gezond kan opgroeien en oud worden.

In Woudenberg gebeurt al ontzettend veel op het gebied van gezondheid. Zoals ‘Woudenberg beweegt’ gericht op meer bewegen en verantwoord eten, de beweegmakelaar en veel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan. Het Leefstijlakkoord Woudenberg biedt ons de mogelijkheid om de puntjes op de i te zetten en inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen bij een gezonde levensstijl.

 

Samen met lokale partners hebben we onderzocht waar we de komende drie jaar aan willen werken.

In dit akkoord zijn alle plannen opgenomen. Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe ideeën. Iedereen is welkom om aan te sluiten en die nieuwe ideeën in te brengen!
 

Woudenberg zet in op vier thema´s

We sluiten aan bij de drie thema’s uit het landelijk preventieakkoord. We hebben er nog een thema aan toegevoegd, omdat we gezonde leefstijl zien als een samenhangend geheel. Dit zijn de thema’s in het Leefstijlakkoord van Woudenberg:

 1. Gezonde leefstijl, brede aanpak

 2. Gezond bewegen en op gezond gewicht

 3. Stoppen met roken

 4. Verminderen problematisch alcoholgebruik

 

Per thema is aangegeven wat we willen bereiken (ambities) en welke acties we daarvoor gaan  ondernemen. De komende jaren breiden we deze ambities en acties verder uit met iedereen die wil meewerken aan een gezonde leefstijl voor onze inwoners.

 

1. Gezonde leefstijl, brede aanpak

Ambities:

 • Een gezonde leefstijl is de standaard.

 • Iedereen kan ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen, verbeteren en onderhouden van een gezonde leefstijl.

 • Lokale partners werken samen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl omdat gezondheidsproblemen vaak een optelsom zijn van factoren zoals geen werk, ongezonde leefstijl, veel zorgen.

2. Gezond bewegen en op gezond gewicht

Ambities:

 • Minder kinderen, jongeren, volwassenen en senioren kampen met overgewicht.

 • Een gezonde omgeving creëren waarin gezonde keuzes (voeding/beweging) worden gestimuleerd, eventueel met ondersteuning.

 • Het percentage mensen met overgewicht in Woudenberg neemt af

3. Stoppen met roken

Ambities:

 • Rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend zijn (we beschermen opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken en de verleiding om te gaan roken).

 • Draagvlak voor niet roken vergroten.

 • Het percentage volwassenen in Woudenberg dat rookt neemt af.

4. Verminderen problematisch alcoholgebruik

Ambities:

 • Jongeren onder de 18 jaar drinken geen alcohol (NIX18).

 • Ouders zijn zich bewust van hun invloed op kinderen als het gaat om alcoholgebruik.

 • Zwangere vrouwen drinken geen alcohol.

 • Vergroten van kennis over verstandig omgaan met alcohol.

 • De bewustwording van het eigen drinkgedrag en de effecten daarvan neemt toe.

 • Minder overmatig en zwaar alcoholgebruik.

Wil je het hele Woudenbergse Leefstijlakkoord lezen? Dat kan hier

bottom of page