top of page
Schans 1.jpeg
Inspiratie en regelingen

Inspiratie

Ieder Sportakkoord is anders, zowel de inhoud als de uitvoering. En zo hoort het; de grote kracht is dat het lokaal (naar wens) wordt ingericht. Maar daar zit ook de uitdaging. Want hoe gaat dat dan precies als er een Sportakkoord is ondertekend? Wie neemt het voortouw? Is er wel (genoeg) draagvlak? En is het wel concreet genoeg om direct te starten? 

 

Iedere gemeente heeft, op basis van inwonersaantal, uitvoeringsbudget beschikbaar. Ook daar wordt verschillend mee omgegaan. Besteden aan één of twee grote projecten of juist verdelen? Vooraf verdelen? Of eigenlijk nog geen idee? In veel gemeenten zien we ontstaan dat een deel van het uitvoeringsbudget beschikbaar wordt gesteld aan lokale partijen die het voortouw willen nemen om inwoners aan het bewegen te krijgen en/of houden. Een mooie manier om 'van onderaf' activiteiten op gang te brengen. 

 

Een mooie kans dus voor lokale partijen - en toch valt het aantal aanvragen in de praktijk vaak tegen. Met deze voorzet willen we daarom proberen je een beetje inspiratie te geven. Er zijn namelijk in andere gemeentes al tal van mooie voorbeelden, vaak dichterbij en simpeler dan we denken:

Regelingen

Ook in de gemeente Woudenberg is het mogelijk gebruik te maken van diverse regelingen om sport en beweging voor meer mensen toegankelijk te maken. Ook culturele activiteiten worden hiermee - in het kader van het Leefstijlakkoord - mogelijk gemaakt. Heb je bijvoorbeeld een laag inkomen en weinig vermogen? Er zijn in Woudenberg verschillende mogelijkheden om je inkomen aan te vullen.

Verenigingsactiviteiten
Je kunt per jaar € 215,- per persoon aanvragen om bijvoorbeeld te sporten of het lidmaatschap van een vereniging te betalen. Bovenop dit bedrag kan een vergoeding worden verstrekt voor vrij zwemmen (maximaal 2 x 12 badenkaart, gebaseerd op de tarieven van zwembad Octopus).

Je kunt per jaar € 390,- aanvragen voor muziekles. Daarnaast kunnen de kosten voor een museumjaarkaart, het cultureel jongerenpaspoort en het lidmaatschap van de bibliotheek vergoed worden. 

Hoe kun je extra geld aanvragen? 
Je kunt bij De Kleine Schans een aanvraag indienen. Uiterlijk binnen acht weken hoor je van De Kleine Schans of je het extra geld krijgt. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Wil je een kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen? Ga dan voor meer informatie naar de website van de gemeente

Individuele inkomenstoeslag
Heb je 3 jaar of langer een minimum inkomen (uitgezonderd studiefinanciering)? En ben je tussen de 21 en 67 jaar? Dan kun je in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is bedoeld om extra uitgaven op te vangen en wordt één keer in het jaar uitbetaald. 

Elk jaar wordt de hoogte van de Individuele Inkomenstoeslag opnieuw vastgesteld. Dat komt omdat de toeslag 40% van de bijstandsnorm bedraagt; deze bijstandsnorm verandert elk jaar.


Voedselbank
Voedselbank Amersfoort heeft een uitdeelpunt in Woudenberg. Elke vrijdag van 13.00 – 13.30 uur worden bij de Eben Haëzer, Schoutstraat 8a (ingang aan achterzijde via de Middenstraat), voedselpakketten uitgedeeld. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Rijk Beumer via het telefoonnummer 033-8873678 of 06-40499934 of via de website van de voedselbank Amersfoort. Klanten van de voedselbank kunnen ook terecht bij de kledingbank in Amersfoort, tel. 06-48800201, de speelgoedbank in Amersfoort, tel. 06-49937783 en de dierenvoedselbank in Amersfoort, tel. 06-55142780.

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is er voor mensen die in (verborgen) armoede leven. Ze stellen levensmiddelen beschikbaar en werken nauw samen met ondernemers, organisaties en fondsen. Meer informatie over de stichting via www.stichtingburgerinitiatiefwoudenberg.nl.

Gezinnen
Voor gezinnen met kinderen zijn er nog meer regelingen. Ga daarvoor naar de website van De Kleine Schans.

bottom of page